För medlemskap i lokalklubb krävs även medlemskap i SBK/ Svenska Schäferhundklubben.

Medlemskap i Schäferhundklubben Skellefteå kostar 40:-/person och 20 kr ungdom (6-25 år) per år. Inbetalas till plusgiro 4355135-7, Svenska Schäferhund-klubb.

Om du har några frågor, kontakta vår kassör;
Ulrika Nilsson
070-295 40 51
kassor@skskelleftea.se